menu

Narcystyczne zaburzenie osobowości i alkoholizm

24 lutego 2023

Narcyzm jest cechą osobowości, która u niektórych osób może być częścią narcystycznego zaburzenia osobowości, a alkoholizm jest zaburzeniem związanym z używaniem substancji, ale te dwie rzeczy są ze sobą powiązane i mają podobne cechy. Narcyzi mogą stać się alkoholikami, a alkoholicy mogą być szczególnie narcystyczni, gdy są pijani. Wielu alkoholików nie jest narcyzami, kiedy są trzeźwi.

Narcystyczne zaburzenie osobowości to wzór wielkich przekonań na swój temat i aroganckiego zachowania. Osoby cierpiące na alkoholizm mogą wykazywać pasujące zachowania, ponieważ nadużywanie alkoholu i narcystyczne zaburzenie osobowości często współwystępują.

Zaburzenie związane z używaniem alkoholu

Zaburzenie związane z używaniem alkoholu występuje, gdy osoba uzależnia się od alkoholu przez długi czas. Niektórzy ludzie piją umiarkowane ilości alkoholu i nie rozwijają zaburzeń. Inni wykazują upijanie się lub podobne zachowania.

Używanie alkoholu przez osobę zamienia się w zaburzenie związane z używaniem alkoholu, gdy wykazuje kilka objawów. Są to głównie chęć na alkohol, silna potrzeba picia, czasami unikając ważnych obowiązków, aby to zrobić.

Jednostka traci kontrolę nad piciem. Kiedy wypije jedno piwo, nie może się powstrzymać przed kolejnym. Czasami kontynuuje picie, dopóki nie zemdleje lub nie wystąpią poważne problemy fizyczne.

Kiedy dana osoba nie pije, ma negatywne emocje. Może odczuwać niepokój lub irytację, dopóki nie będzie mogła pić. Jeśli zostanie odcięta od alkoholu, może stać się zła lub agresywna.

Czym jest narcyzm?

Zaburzenie osobowości to zaburzenie psychiczne, w którym osoba utrzymuje niezdrowy sposób myślenia i zachowania. Ktoś z narcystycznym zaburzeniem osobowości ma rozdęte ego. Może uważać się za ważniejszą niż jest w rzeczywistości. Oznacza to, że może wpakować się w sytuacje, na które nie jest przygotowana.

Osoba może mieć głębokie pragnienie uwagi i pochwał. Może łowić komplementy lub szukać rozgłosu poprzez impulsywne działania.

Wiele osób z tym zaburzeniem ma problemy w relacjach osobistych. Może być w stanie zdobyć przyjaciół i romantycznych partnerów z wdziękiem i pewnością siebie, ale wykazywać brak empatii, co powoduje pogorszenie ich relacji.

Inne objawy to nadmierne kłamstwo, skrajna zazdrość i protekcjonalność. Nie ma dwóch identycznych osób z tym zaburzeniem. Oznacza to, że oznaki narcyzmu mogą się różnić, chociaż wiele osób wykazuje podobne cechy.

Alkohol i narcyzm

Alkohol i narcyzm mogą nakładać się na siebie na kilka sposobów. Picie alkoholu może wywołać poczucie pewności siebie i spokoju, co może podsycać poczucie własnej wartości u osoby z narcyzmem. Ktoś z narcyzmem może używać alkoholu, aby poradzić sobie z problemami osobistymi; pić samotnie, aby ukryć swoją niepewność przed resztą świata.

Oba warunki mogą spowodować, że ktoś zaangażuje się w podobne zachowania. Osoba może postrzegać innych jako pomocników, którzy pomogą jej zwrócić na siebie uwagę i alkohol. Wszyscy inni mogą być zagrożeniem, które dana osoba próbuje powstrzymać.

Oba warunki zachęcają do oportunizmu. Zaburzenia związane z używaniem alkoholu mogą zachęcać kogoś do picia przy każdej okazji, na przykład na imprezach. Narcyzm może skłonić kogoś do szukania sławy, nawet poprzez niebezpieczne lub niezgodne z prawem czyny.

Osoba walcząca z alkoholizmem czasami ma trudności z zobaczeniem rzeczy z perspektywy swoich bliskich, co jest podobne do narcystycznego zaburzenia osobowości.

Podczas gdy alkoholizm jest nałogiem, a narcyzm zaburzeniem osobowości, obie mają wiele wspólnych cech, które mogą powodować problemy w ich życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Podobieństwa narcyzmu i alkoholizmu obejmują:

  • Brak samokontroli;
  • Odmowę wzięcia odpowiedzialności;
  • Samozniszczenie;
  • Zachowanie odbywające się kosztem innych;
  • Zachowanie, które może się szybko zmieniać;
  • Powierzchowne relacje;
  • Manipulację innymi;
  • Samozachwyt; 
  • Wstyd. 

W tym samym czasie oba warunki mogą wywołać poczucie egocentryzmu. Jednostka może za wszelką cenę przedkładać własne dobro nad innych.

Istnieją różnice między zaburzeniem związanym z używaniem alkoholu a zaburzeniem narcystycznym. Wiele osób, które piją w nadmiarze, jest miłych dla innych, gdy nie są trzeźwi. Zachowanie danej osoby może się zmienić w trakcie zaburzenia związanego z używaniem alkoholu, ale narcyzm może trwać przez całe życie.

Bycie narcyzem po pijanemu 

Wykazywanie zachowania narcystycznego po pijanemu niekoniecznie oznacza, że ​​dana osoba ma narcystyczne zaburzenie osobowości. Alkohol może wpływać na postawy narcystyczne, w tym arogancję, zarozumiałość i zawyżoną samoocenę lub poczucie wyższości, które nie występują inaczej, gdy jest trzeźwy.

Narcyzm wygląda jak pijana osoba, która monopolizuje wszystkie rozmowy, wyolbrzymia swoje historie, aby brzmiały lepiej i zyskały podziw, i dokonuje złych wyborów, takich jak kłamstwo, manipulacja lub oszukiwanie, aby postawić na swoim za wszelką cenę.

Autodestrukcyjność związana zarówno z zaburzeniem narcystycznym, jak i alkoholizmem, sprawia, że ​​dalsze picie do momentu upicia się jest niezwykle ryzykowne. Kiedy ktoś jest pijany, zahamowania są obniżone, a samoświadomość jest jeszcze bardziej zagrożona, pozostawiając pijanego narcyza podatnego na podejmowanie niebezpiecznych decyzji.

Leczenie narcyza alkoholowego

Każdy, kto cierpi na zaburzenie związane z używaniem alkoholu lub narcystyczne zaburzenie osobowości, powinien otrzymać pomoc: uzyskać formalną diagnozę swojego zaburzenia od lekarza.

Leczenie zaburzeń związanych z używaniem alkoholu można rozpocząć od programu detoksykacji alkoholowej. Polega na stosowaniu leków, takich jak naltrekson, które zmniejszają wpływ odstawienia na mózg.

Ścieżki leczenia obu zaburzeń są do siebie podobne. Osoby mogą przejść terapię rozmową, rozwijając umiejętności społeczne i ukierunkowując wyzwalacze emocjonalne.

Podczas terapii poznawczo-behawioralnej osoba identyfikuje wzorce myślowe, które prowadzą ją do nadużyć. Z pomocą terapeuty pracują nad przezwyciężeniem tych wzorców.

Następnie opracowują strategie radzenia sobie, takie jak ćwiczenia oddechowe, które pomagają im podejmować lepsze decyzje. Terapia behawioralno-poznawcza jest dla osób z problemami alkoholowymi i zaburzeniami osobowości.

Alkoholizm można również leczyć się z pomocą wszywki alkoholowej, która działa jako podskórny implant. Po spożyciu alkoholu występują nieprzyjemne objawy, które skutecznie odstraszają od picia. Wszywka powinna być jednak połączona z innymi formami leczenia.

Ktoś, kto ma oba zaburzenia, może otrzymać pomoc dla obu jednocześnie. Wiele ośrodków leczenia uzależnień ma oddziały podwójnej diagnozy. Osoba może otrzymać diagnozę obu stanów i od razu rozpocząć leczenie obu.

Wsparcie powinni otrzymać także członkowie rodzin narcyzów alkoholowych. Mogą porozmawiać z terapeutą indywidualnie lub mogą uczestniczyć w sesjach grupowych z osobami, które mają podobne doświadczenia.